Vrachtauto

Voor deze categorie moet men een apart theoriecertificaat halen, waarvan de geldigheidsduur 1 jaar is. Men moet de leeftijd van 18 jaar hebben en in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs categorie B of een geldig theoriecertificaat B, alvorens men examen kan doen voor het theoriecertificaat C.
Het theorie-examen wordt audiovisueel afgenomen en duurt een half uur. Het theoriecertificaat geldt (indien nog geldig) tevens als onderdeel voor het chauffeursdiploma.

 

 

Praktijk

Men dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor categorie B om in een vrachtauto te mogen lessen. De kandidaat moet voor het aanvragen van zijn examen door een arts gekeurd worden. Verder moet hij/zij bij aanvang van het examen aan de examinator tonen: zijn geldig B rijbewijs, geldig geneeskundige verklaring en een geldig theoriecertificaat. Voorafgaande aan het examen moet de kandidaat een aantal vragen beantwoorden over de papieren die bij het voertuig aanwezig moeten zijn, alsmede een aantal technische vragen over het voertuig zelf.

 

 

Home